HH logoBelangrijk

Alle koren en kwartetten van DABS hebben zich inmiddels aangesloten bij Holland Harmony: DABS is nu volledig op gegaan in Holland Harmony, Dutch association of Barbershop Singers. Er is nu dus één organisatie voor alle barbershopzangers in Nederland!
Deze website wordt daarom niet langer geactualiseerd.
Vanaf heden kunt u voor actualiteiten terecht op www.hollandharmony.dse.nl

 

DABS-Mediatheek

Als koor of quartet kun je via DABS bladmuziek bestellen en legaliseren, bijvoorbeeld een song uit de DABS Mediatheek.

De mediatheek van DABS is uitgebreid. De meest recente lijst vind je hier  logo excel. (Let op: je hebt hier wel MS Excel voor nodig.)
Hoe het bestellen en legaliseren van bladmuziek in zijn werk gaat wordt hieronder uitgelegd door Leo Seel, de coördinator Mediatheek DABS.
Leo is bereikbaar op tel: 0478-508160 en via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Originele bladmuziek

Originele bladmuziek is altijd legaal. Dit geldt voor elk arrangement, ook voor arrangementen in Barbershop stijl. Afgestempelde fotokopieën ook legaal. Het zonder meer maken van fotokopieën van bladmuziek is vrijwel altijd illegaal!

 

Als koor of quartet kun je via DABS bladmuziek bestellen en legaliseren, bijvoorbeeld een song uit de DABS Mediatheek.

De mediatheek van DABS is uitgebreid. De meest recente lijst vind je hier  logo excel. (Let op: je hebt hier wel MS Excel voor nodig.)
Hoe het bestellen en legaliseren van bladmuziek in zijn werk gaat wordt hieronder uitgelegd door Leo Seel, de coördinator Mediatheek DABS.
Leo is bereikbaar op tel: 0478-508160 en via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Originele bladmuziek

Originele bladmuziek is altijd legaal. Dit geldt voor elk arrangement, ook voor arrangementen in Barbershop stijl. Afgestempelde fotokopieën ook legaal. Het zonder meer maken van fotokopieën van bladmuziek is vrijwel altijd illegaal!
Echter: voor Barbershop arrangementen die door de BHS (Barbershop Harmony Society, USA) zijn uitgegeven regelt het affiliatiecontract tussen DABS en de BHS dat de DABS Mediatheek kopieën van deze arrangementen mag legaliseren door de kopieën te voorzien van een rood stempel.

Niet uitgegeven bladmuziek (unpublished songs)

Als een song wel is gearrangeerd, maar niet wordt uitgegeven zijn de auteursrechten nog niet betaald. Het is dan illegaal meer dan één (zicht-)exemplaar van een dergelijk arrangement in je (koor of kwartet) bezit te hebben. Dat geldt zelfs voor eigen en gratis arrangementen! De arrangeur kan dan wel afzien van de arrangeurrechten, maar daarmee zijn de auteursrechten van de oorspronkelijke songwriter(s) nog niet betaald.
Als je zo'n arrangement wilt zingen moet je dus contact opnemen met arrangeur en songwriter(s) om deze bladmuziek te legaliseren.

1. Auteursrechten algemeen

a. De oorspronkelijke auteur (songwriter) is eerste rechthebbende.
Iemand die een liedje schrijft is eigenaar van dat liedje en daarmee rechthebbende op de auteursrechten. Meerdere personen kunnen gezamenlijk eigenaar zijn. Als je dat liedje wilt zingen moet je aan de rechthebbende(n) auteursrechten betalen. Songwriters verkopen hun auteursrecht vaak aan een uitgever. Voor legalisatie moet je dan bij die uitgever zijn. Na 70 jaar is het auteursrecht doorgaans verlopen en is de song 'public domain'. De arrangeur is ook rechthebbende.

b. Zichtexemplaar arrangement in bezit mag wel, meerdere exemplaren niet
Het is als koor of kwartet wettelijk alleen toegestaan meerdere exemplaren van bladmuziek van een arrangement in bezit te hebben als daarover auteursrechten zijn voldaan aan alle rechthebbenden, dus ook aan de oorspronkelijke songwriter(s). Wel mag je één (zicht-) exemplaar van het arrangement in je bezit hebben.

c. Uitgever betaalt copyrights
Omdat het gaat over rechten om de bladmuziek te vermenigvuldigen spreken we van copyrights. Niet uitgegeven arrangementen zelf legaliseren (UNP nummers). Als je een arrangement koopt of krijgt dat niet wordt uitgegeven, moet je als gebruiker alle auteursrechten zelf met de rechthebbende(n) verrekenen. Dat geldt ook als je een arrangement gratis krijgt of zelf maakt! De arrangeur kan dan wel afzien van de arrangeurrechten, maar daarmee zijn de auteursrechten van de oorspronkelijke songwriter(s) nog niet betaald.


2. Afgestempelde kopieën DABS Mediatheek

a. BHS ook uitgever bladmuziek.
In veel gevallen worden arrangementen in Barbershop stijl van Amerikaanse arrangeurs uitgegeven door de BHS. Van deze 'published arrangements' uit de BHS catalogus zijn alle verschuldigde rechten (auteursrechten voor arrangeurs en oorspronkelijke songwriters) voor de complete oplaag door de BHS voldaan. BHS staat voor Barbershop Harmony Society en heette vroeger SPEBSQSA (Society of Preservation and Encouragment of Barbershop Quartet Singing in America).

b. DABS Mediatheek
DABS heeft een Mediatheek. In deze Mediatheek bevinden zich veel (originelen en kopieën) van door de BHS uitgegeven arrangementen. De meest recente lijst vind je hier  logo excel. (Let op: je hebt hier wel MS Excel voor nodig.)
Het Affiliatieverdrag met de BHS voorziet in legaal kopiëren: ingevolge het affiliatieverdrag tussen DABS en de BHS is de DABS Mediatheek gerechtigd de bladmuziek die door de BHS wordt uitgegeven te kopiëren, te legaliseren en aan leden van DABS te verstrekken. De leden betalen de auteursrechten aan de DABS Mediatheek en deze auteursrechten worden door DABS centraal aan de BHS afgedragen. DABS leden gebruiken dus gelegaliseerde ('gestempelde') kopieën in plaats van originelen.


3. UNP (UNPublished arrangements)

Wel geregistreerd, niet uitgegeven
Aan uitgeven kleeft risico: het drukken kost geld en alle rechten moeten voor de hele oplage vooraf betaald worden en je moet maar afwachten of je de hele oplaag kwijt raakt. Het komt daarom (de
laatste jaren steeds vaker) voor dat arrangementen wel door de BHS worden geregistreerd, maar niet worden uitgegeven.

Catalogus UNP
Deze registratie levert een catalogus met z.g.n. UNP nummers op, waarin arrangeurs hun arrangementen aanbieden en koren en kwartetten op zoek kunnen gaan naar arrangementen. In de lijst van BHS betsaan UNP-nummersuit 5 cijfer, wel gepubliceerde nummers bestaan uit 4 cijfers .

Geregistreerde UNP nummers zijn goedgekeurd ('cleared'), het arrangement is dan goedgekeurd voor publicatie. De rechthebbende kan dat namelijk ook weigeren (bijvoorbeeld als deze het arrangement van onvoldoende kwaliteit vindt, maar ook komt voor dat rechthebbenden domweg geen arrangementen toestaan). Als een koor of kwartet een arrangement wil zingen dat niet door de BHS is geregistreerd en gepubliceerd kan het zijn dat de clearing nog plaats moet vinden. Clearing kan ook door de Europese vertegenwoordiger van de rechthebbende worden gedaan.

Geen afstempeling mogelijk van UNP nummers
UNP nummers vallen niet onder het affiliatieverdrag van DABS en de BHS . Ze kunnen dus niet door middel van een stempel worden gelegaliseerd. Voor deze UNP nummers moeten dus arrangementsrechten en copyrights op een andere manier worden voldaan. UNP nummers zijn vaak handgeschreven (oude nummers) of computerprints (nieuwe nummers).

4. Hoe legaliseer je kopieën van arrangementen die niet worden uitgegeven?


De manier waarop je kopieën van bladmuziek van zogenaamde UNP nummers dient te legaliseren is onlangs behoorlijk aangepast. Voorheen kon je dit direct doen via de Barbershop Harmony Society (BHS), waar je ook de referentiekopie en de arrangersfee bestelde en afrekende.

De BHS schrijft over het verkrijgen van UNP nummers:

"Vanwege de nieuwe compliance-eisen van de diverse auteursrechten organisaties buiten de VS en Canada, moest de maatschappij BHS onmiddellijke veranderingen aan brengen in de procedures voor de internationale verkoop van UNP bladmuziek arrangementen. Als gevolg van deze veranderingen is slechts de aankoop van 1 referentie exemplaar plus arrangerfee nog mogelijk. In verband met deze regeling(en) moet u contact opnemen met uw auteursrecht organisatie om de nodige toestemmingen te krijgen voor het maken van legale kopieën in uw land."

Dat betekent dus:

  • Je kunt bij BHS 1 originele UNP nummer kopen met bewijs van aanschaf.
  • Met dit originele exemplaar en bewijs van betaling kun je in je eigen land een additionele aanvraag doen.
    Dat dien je zelf te regelen. (Elk lid van koor of kwartet dient een exemplaar in het bezit te hebben).
  • Dat kan via BUMA/STEMRA. Het aanvraagformulier vind je hier. Het formulier is alleen bestemd
    voor leden van de DABS en dient zelf met de STEMRA te worden geregeld: adres staat op het formulier.


Let wel: dit geldt voor additionele kopieën vanuit het origineel:

  • voor uitbreiding leden,
  • voor vervangen beschadigde exemplaren,
  • voor het maken van aantekeningen op een extra exemplaar.

 

Aanvulling 23 oktober 2012:
Als een muziekstuk (bijv. Sentimental Me) niet voorkomt in de BUMA lijst van muziekstukken (na te zoeken op hun site: Titelcatalogus) dan "valt het niet onder Buma/Stemra" en is dus bijna altijd vrij van rechten!

Er is telefonisch overleg geweest met Rudolf Rigen van Buma/Stemra (tel: 023 799 7220). Hij heeft aangegeven dat als naderhand blijkt dat er toch rechten bestaan, die rechten dan gewoon op dat moment alsnog betaald kunnen worden, en dat er geen problemen zullen ontstaan. We mogen de BUMA daar op aanspreken.

Let wel: dat geldt voor kopierechten van de tekst/musicwriter, dit geldt niet voor de kopierechten en aanschaf van de arrangeur.

 

 

Hulp nodig?

Heb je nog vragen of hulp nodig neem dan gerust contact op:

Leo Seel, coördinator Mediatheek DABS
Tel. 0478-508160

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.