HH logoBelangrijk

Alle koren en kwartetten van DABS hebben zich inmiddels aangesloten bij Holland Harmony: DABS is nu volledig op gegaan in Holland Harmony, Dutch association of Barbershop Singers. Er is nu dus één organisatie voor alle barbershopzangers in Nederland!
Deze website wordt daarom niet langer geactualiseerd.
Vanaf heden kunt u voor actualiteiten terecht op www.hollandharmony.dse.nl

 

RvA-vergadering DABS

ALV 23 maart 2013

De Raad van Afgevaardigden van DABS is op zaterdag 23 maart j.l. bijeen geweest. Tijdens de de vergadering zijn de jaarstukken goedgekeurd, en is constructief vergaderd over de toekomst van DABS. Een goede opkomst is een goede weergave van de betrokkenheid van de leden. Zoals altijd wordt dit afgesloten met het zingen van een song.