HH logoBelangrijk

Alle koren en kwartetten van DABS hebben zich inmiddels aangesloten bij Holland Harmony: DABS is nu volledig op gegaan in Holland Harmony, Dutch association of Barbershop Singers. Er is nu dus één organisatie voor alle barbershopzangers in Nederland!
Deze website wordt daarom niet langer geactualiseerd.
Vanaf heden kunt u voor actualiteiten terecht op www.hollandharmony.dse.nl

 

Een zeer geslaagd jubileumfeest!

Dabs logo 25 jaar

Wim vd MeerMet ontzettend groot genoegen en plezier kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd jubileumfeest. Met elkaar hebben we een feest gerealiseerd dat we niet snel zullen vergeten en wat een goede start is voor de volgende 25 jaar. Ik denk dat ik namens velen kan zeggen dat we hebben genoten: van de ontmoeting, van de competitie waar ieder koor en kwartet zijn beste beentje heeft voorgezet, het openpodium met de verrassende optredens en tenslotte de Afterglow.

Ik denk dat velen in de bus al in slaap zijn gevallen na de lange en intensieve dag. Maar, en dat heb ik meer om mij heen gehoord, het was de moeite waard. En wellicht heeft u ook al gelegenheid gehad om in het Jubileumboekje de flash-backs van verschillende oud-leden te lezen. Daarnaast is het ook een handig naslagwerkje voor de verschillende koren en kwartetten.

Velen hebben, in of buiten de spotlights, er aan meegewerkt om er een mooi Jubileumfeest van te maken. Het was soms intensief en tijdrovend en ik denk dat verschillende hierbij betrokken personen de zondag ook hebben ervaren als van "the day after...". 
Graag wil ik dan ook namens het gehele DABS-bestuur in willekeurige volgorde de jubileumcommissie, de presentator, het competitieteam, de marshalls, het videoteam, de ontvangstcommissie, de fotografen, de jury, de samensteller en auteurs van het programmaboekje, de jury van de Riet Kostermantrofee, de mikewarmers en de dirigent mass-singing hartelijk danken. Zonder uw medewerking was het niet zo'n mooi feest geworden. Maar ook u, als gast en feestganger, hebt er aan bijgedragen dat het een fantastisch feest is geweest. Dank.

De Jubileumviering ligt weer achter ons, we mogen nog even nagenieten maar dan mogen we weer aan de slag met de koers die het bestuur, samen met de Raad van Afgevaardigden heeft uitgezet. Er is weer werk aan de winkel.

 

Uw voorzitter,

Wim van der Meer

Over DABS

DABS, de Dutch Association of Barbershop Singers, is de overkoepelende organisatie van heren-barbershopzangers in Nederland. Op deze website vind je naast tal van nieuwtjes een verwijzing naar alle aangesloten koren en kwartetten.

Barbershopzingen?

Barbershopzingen in zijn huidige vorm is in 1938 begonnen. Voordien was het vooral een nostalgisch tijdverdrijf. Het genre ontstond in Amerika, waar vooral de Ierse immigranten de wachttijd bij de kapper (barbershop) verdreven door het zingen van liederen.
Barbershop is een vorm van a-capella zingen. Dat wil zeggen dat er wordt gezongen zonder instrumentale begeleiding. De stijl is herkenbaar doordat elke klank een vierstemmig  harmonisch akkoord vormt. Een akkoord wordt bij barbershop gevormd door de vier stemmen: lead, bass, baritone en tenor. Belangrijke kenmerken zijn het veelvuldig gebruik van septime-akkoorden, en het gegeven dat de tenor-partij boven de melodielijn van de lead ligt.
Rondom het barbershopzingen zijn grote internationale evenementen en in veel landen organisaties ontstaan. In Nederland zijn dat DABS (voor heren) en Holland Harmony (voor dames).