HH logoBelangrijk

Alle koren en kwartetten van DABS hebben zich inmiddels aangesloten bij Holland Harmony: DABS is nu volledig op gegaan in Holland Harmony, Dutch association of Barbershop Singers. Er is nu dus één organisatie voor alle barbershopzangers in Nederland!
Deze website wordt daarom niet langer geactualiseerd.
Vanaf heden kunt u voor actualiteiten terecht op www.hollandharmony.dse.nl

 

Oorkonde Wim van der Meer

P1020659

Het bestuur van DABS maakt bekend
Wim van der Meer
Tot
Erelid DABS
Te benoemen.
Wim is al vele jaren een enthousiast Barbershop zanger
bij Dolphin Barber Mates.
Toen in 2009 het voortbestaan van DABS niet meer verzekerd was
Meldde Wim zich als een van de eersten om leiding te geven aan een interim-bestuur en te onderzoeken of DABS als zelfstandige organisatie kon voortbestaan.
In 2010 trad Wim terug als interim-voorzitter maar was in 2011 direct bereid om de voorzittershamer weer over te nemen toen
De zittende voorzitter om gezondheidsredenen moest terug treden.
Met veel enthousiasme heeft WIM zich vervolgens bezig gehouden met de organisatie van het 25 jarig jubileum van DABS .
Na enige tijd bleek toch dat Het op eigen benen staan van DABS niet mogelijk was en heeft Wim met veel inzet er voor gezorgd dat het mannen barbershop in koepelverband gewaarborgd is.

Bestuur DABS

Vicevoorzitter Gommert Burger

24 januari 2015 

Over DABS

DABS, de Dutch Association of Barbershop Singers, is de overkoepelende organisatie van heren-barbershopzangers in Nederland. Op deze website vind je naast tal van nieuwtjes een verwijzing naar alle aangesloten koren en kwartetten.

Barbershopzingen?

Barbershopzingen in zijn huidige vorm is in 1938 begonnen. Voordien was het vooral een nostalgisch tijdverdrijf. Het genre ontstond in Amerika, waar vooral de Ierse immigranten de wachttijd bij de kapper (barbershop) verdreven door het zingen van liederen.
Barbershop is een vorm van a-capella zingen. Dat wil zeggen dat er wordt gezongen zonder instrumentale begeleiding. De stijl is herkenbaar doordat elke klank een vierstemmig  harmonisch akkoord vormt. Een akkoord wordt bij barbershop gevormd door de vier stemmen: lead, bass, baritone en tenor. Belangrijke kenmerken zijn het veelvuldig gebruik van septime-akkoorden, en het gegeven dat de tenor-partij boven de melodielijn van de lead ligt.
Rondom het barbershopzingen zijn grote internationale evenementen en in veel landen organisaties ontstaan. In Nederland zijn dat DABS (voor heren) en Holland Harmony (voor dames).